Maahanmuuttajien Osaamispiste

Turun kaupungin Työpisteellä (Käsityöläiskatu 10) sijaitseva Maahanmuuttajien Osaamispiste tukee maahanmuuttajia osaamisen tunnistamisessa ja työnhaun eri vaiheissa. 

Yhdessä yhteistyökumppanien kanssa Osaamispiste kehittää uudenlaisia palveluja ja toimintaa työpaikalla ja/tai työn ohella tapahtuvaan kotoutumiseen sekä antaa tietoa suomalaisen työelämän säännöistä ja käytännöistä.

Osaamispiste auttaa myös työnantajia löytämään sopivia osaajia työntekijöiksi. 

 

TYÖKOKEILU

Työkokeilu antaa työnantajalle mahdollisuuden tutustua työntekijään ja myöhemmin rekrytoida talon tavat jo tunteva henkilö. Työkokeiluun osallistuva saa työttömyysetuutta ja mahdollisuuden tutustua ammattiin ja työympäristöön käytännössä enintään kuuden kuukauden ajan. Voit myös hakea palkkatukea henkilön palkkaamiseen.


Työkokeilu ei ole työsuhde, joten sen ajalta ei makseta palkkaa eikä se kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä. Työkokeilu ei myöskään ole työsuhteen koeaika.

Jos olet kiinnostunut tarjoamaan mahdollisuuden työkokeiluun, ota yhteyttä lähimpään TE-toimistoon tai ilmoita avoimesta paikasta netissä.

 

Palkkatuki

Palkkatuki on TE-toimiston myöntämä taloudellinen tuki, joka voidaan myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Eli sinä saat innostuneen työntekijän, ja saat samalla rahallista tukea palkkakustannusten kattamiseen.

Palkkatuen kesto ja määrä riippuvat työnhakijan tilanteesta. Palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, mutta tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan tilanteesta. Työnantajan sitoutuu maksamaan työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaisen palkan tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaisen ja kohtuullisen palkan kyseisestä työstä.

Ilmoita kiinnostuksesi palkkatuella rekrytoimiseen samalla kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon tai Työllisyyspalvelukeskukseen.

 

Työllisyyden Turku-lisä

Työllisyyden Turku-lisä on suunnattu työnantajille, jotka ottavat palkkatöihin työttömän, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää. Työntekijän työajan tulee olla vähintään 20 tuntia viikossa. Turku-lisä on tarkoitettu työllistämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

 

Oppisopimus

Oppisopimus antaa yrittäjälle mahdollisuuden kouluttaa juuri hänen yritykselleen sopivan työntekijän. Oppisopimukseen kuuluva, koulussa tapahtuva alan teoriaopetus on maksutonta. Työnantajan tehtäväksi jää huolehtia siitä, että opiskelija voi osallistua teoriaopetukseen henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti.

 

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä (= oppisopimuskeskus tai -toimisto) maksaa työnantajalle koulutuskorvausta työssäoppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Työnantaja valvoo, että opiskelijalle maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työpaikalla nimetään vastuullinen kouluttaja, joka vastaa käytännössä opiskelijan työssä oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta työtehtäviin.

 

Työharjoittelu

Työharjoittelu on useimmissa oppilaitoksissa pakollinen osa opintoja.

Ammattikoulun opiskelijoiden työssäoppiminen tarkoittaa sitä, että ammattitaidosta osa voidaan hankkia työpaikalla työssäoppimisjakson aikana. Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa työharjoittelusta käytetään useasti nimitystä korkeakouluharjoittelu. Harjoittelu tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden päästä soveltamaan oppimaansa teoriatietoa käytännössä. Samalla opiskelija pääsee verkostoitumaan oman alansa työnantajiin jo opiskeluaikana. Asiaa ei siis ole opeteltu välttämättä lainkaan oppilaitoksessa, vaan oppiminen tapahtuu kokonaan työpaikalla.


Voit olla suoraan yhteydessä ammattikoulujen, ammattikorkeakoulujen tai yliopiston opettajiin, ja pyytää heitä välittämään tiedon työharjoittelupaikasta. Palkkaamalla työharjoittelijan saat alasta kiinnostuneen ja alaa tuntevan opiskelijan, josta saat parhaassa tapauksessa pitkäaikaisen työntekijän. Työharjoittelu voi olla palkaton tai palkallinen.


Turun AMK tarjoaa kattavat mahdollisuudet opiskelijoiden rekrytointiin. Voit ottaa suoraan yhteyttä oppilaitokseen ja ilmoittaa vapaasta harjoittelu- tai työpaikasta.Turun Yliopisto kouluttaa tulevaisuuden huippuosaajia. Voit jättää suoraan ilmoituksen vapaasta harjoittelu- tai työpaikasta.

Turun ammatti-instituutin sivuilla voit ilmoittaa vapaista työpaikoista ja työssäoppimispaikoista sekä tarjota projektitöitä valmistuville opiskelijoille.

 Humakin opiskelijat ovat aktiivisia, toimeen tarttuvia nuoria. Opiskelussa työelämälähtöisyys korostuu koko opintojen ajan. Voit tilata pienprojektin, opinnäytetyön, hankkia harjoittelijan tai tarjota työtä.

 Turun Aikuiskoulutuskeskuksesta löytyy lähes 20 eri koulutusalaa. Sen lisäksi Turun AKK räälätöi koulutuksia suoraan yritysten tarpeisiin.
 

 

Monikulttuurisia toimijoita ja maahanmuuttajayhdistyksiä