kysy lisää meiltä:

VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJÄT

Hanna Tarvainen
040 7511 166
hanna.tarvainen@yrittajat.fi

Osaamispiste
Tempo-hanke

  © Töissä täällä -kampanja 2019

Rekrytointikokeilu

Rekrytointikokeilun avulla voit työnantajana arvioida potentiaalisen työntekijän soveltuvuutta tarjolla olevaan tehtävään ja työyhteisöön. Rekrytointikokeilumahdollisuus esitetään aina työnhakijan ja työnantajan yhteisenä ehdotuksena, eli sitä ei voi ilmoittaa työpaikkailmoituksessa. Työntekijä saa kokeilun ajalta sitä työttömyysetuutta, jota hän saisi työttömänä ollessaan. Rekrytointikokeilu kestää maksimissaan kuukauden ja se tähtää työsuhteen syntymiseen kokeilun jälkeen.


Rekrytointikokeilu tähtää aina työsuhteen syntymiseen kokeilun jälkeen, joten se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa työtä on todella tarjolla. Kysymys voi olla sekä avoimeksi ilmoitetusta työpaikasta tai niin sanotusta piilotyöpaikasta, johon voi palkata työntekijän sopivan henkilön löytyessä.

Rekrytointikokeilu on työnhakijalle vapaaehtoinen palvelu, joten sille ei ole päivittäistä. vähimmäiskestoa eikä kokeilun järjestäjällä ole velvollisuutta ilmoittaa poissaoloista työttömyysetuuden maksajalle.

Rekrytointikokeiluun osallistumisaika vähennetään koeajan enimmäispituudesta, jos kokeiluun osallistunut palkataan samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin kokeilun jälkeen. Jos rekrytointikokeilu ei johda työllistymiseen, kokeilun järjestäjän on annettava TE-toimistolle tieto siitä, miksi työsuhdetta ei syntynyt. Rekrytointikokeilu työllistymistä tukevana palveluna on määräaikainen ja voimassa vuoden 2017 alusta vuoden 2018 loppuun.

 

 

TYÖKOKEILU

Työkokeilu antaa työnantajalle mahdollisuuden tutustua työntekijään ja myöhemmin rekrytoida talon tavat jo tunteva henkilö. Työkokeiluun osallistuva saa työttömyysetuutta ja mahdollisuuden tutustua ammattiin ja työympäristöön käytännössä enintään kuuden kuukauden ajan. Voit myös hakea palkkatukea henkilön palkkaamiseen.


Työkokeilu ei ole työsuhde, joten sen ajalta ei makseta palkkaa eikä se kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä. Työkokeilu ei myöskään ole työsuhteen koeaika.

Jos olet kiinnostunut tarjoamaan mahdollisuuden työkokeiluun, ota yhteyttä lähimpään TE-toimistoon tai ilmoita avoimesta paikasta netissä.

 

Palkkatuki

Palkkatuki on TE-toimiston myöntämä taloudellinen tuki, joka voidaan myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Eli sinä saat innostuneen työntekijän, ja saat samalla rahallista tukea palkkakustannusten kattamiseen.

Palkkatuen kesto ja määrä riippuvat työnhakijan tilanteesta. Palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, mutta tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan tilanteesta. Työnantajan sitoutuu maksamaan työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaisen palkan tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaisen ja kohtuullisen palkan kyseisestä työstä.

Ilmoita kiinnostuksesi palkkatuella rekrytoimiseen samalla kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon tai Työllisyyspalvelukeskukseen.

 

Työllisyyden Turku-lisä

Työllisyyden Turku-lisä on suunnattu työnantajille, jotka ottavat palkkatöihin työttömän, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää. Työntekijän työajan tulee olla vähintään 20 tuntia viikossa. Turku-lisä on tarkoitettu työllistämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

 

Oppisopimus

Oppisopimus antaa yrittäjälle mahdollisuuden kouluttaa juuri hänen yritykselleen sopivan työntekijän. Oppisopimukseen kuuluva, koulussa tapahtuva alan teoriaopetus on maksutonta. Työnantajan tehtäväksi jää huolehtia siitä, että opiskelija voi osallistua teoriaopetukseen henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti.

 

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä (= oppisopimuskeskus tai -toimisto) maksaa työnantajalle koulutuskorvausta työssäoppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Työnantaja valvoo, että opiskelijalle maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työpaikalla nimetään vastuullinen kouluttaja, joka vastaa käytännössä opiskelijan työssä oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta työtehtäviin.

 

Työharjoittelu

Työharjoittelu on useimmissa oppilaitoksissa pakollinen osa opintoja.

Ammattikoulun opiskelijoiden työssäoppiminen tarkoittaa sitä, että ammattitaidosta osa voidaan hankkia työpaikalla työssäoppimisjakson aikana. Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa työharjoittelusta käytetään useasti nimitystä korkeakouluharjoittelu. Harjoittelu tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden päästä soveltamaan oppimaansa teoriatietoa käytännössä. Samalla opiskelija pääsee verkostoitumaan oman alansa työnantajiin jo opiskeluaikana. Asiaa ei siis ole opeteltu välttämättä lainkaan oppilaitoksessa, vaan oppiminen tapahtuu kokonaan työpaikalla.


Voit olla suoraan yhteydessä ammattikoulujen, ammattikorkeakoulujen tai yliopiston opettajiin, ja pyytää heitä välittämään tiedon työharjoittelupaikasta. Palkkaamalla työharjoittelijan saat alasta kiinnostuneen ja alaa tuntevan opiskelijan, josta saat parhaassa tapauksessa pitkäaikaisen työntekijän. Työharjoittelu voi olla palkaton tai palkallinen.


Turun AMK kouluttaa tulevaisuuden huippuosaajia. Voit ottaa suoraan yhteyttä oppilaitokseen ja ilmoittaa vapaasta harjoittelu- tai työpaikasta.Turun Yliopisto kouluttaa tulevaisuuden huippuosaajia. Voit jättää suoraan ilmoituksen vapaasta harjoittelu- tai työpaikasta.

Turun ammatti-instituutin sivuilla voit ilmoittaa vapaista työpaikoista ja työssäoppimispaikoista sekä tarjota projektitöitä valmistuville opiskelijoille.

 Humakin opiskelijat ovat aktiivisia, toimeen tarttuvia nuoria. Opiskelussa työelämälähtöisyys korostuu koko opintojen ajan. Voit tilata pienprojektin, opinnäytetyön, hankkia harjoittelijan tai tarjota työtä.

 Turun Aikuiskoulutuskeskuksesta löytyy lähes 20 eri koulutusalaa. Sen lisäksi Turun AKK räälätöi koulutuksia suoraan yritysten tarpeisiin.
 

 

räätälöityä tukea

MENTORI


Mentori on henkilö, joka on yrityksen tukena perehdyttämässä uutta työntekijää ja varmistamassa, että uusi työntekijä tuntee olonsa tervetulleeksi ja oppii sisään suomalaiseen työkulttuuriin mahdollisimman kivuttomasti.

Baana-kymppimalli

 

Baana-kymppimalli on hyvä keino perehdyttää työntekijä työtehtäviin ja -yhteisöön. Kymppimallissa palkataan useita tai muutamia työntekijöitä samanaikaisesti, joista yksi valitaan Baana-kympiksi. Baana-kymppinä toimii henkilö, joka puhuu sujuvaa suomea, osaa jotain yhteistä kieltä palkattavien kanssa ja tuntee suomalaisen työkulttuurin. Baana-kymppi toimii linkkinä, kieli- ja kulttuuritulkkina sekä perehdytystukena työnantajan ja palkattavien työntekijöiden välillä.

Räätälöity kielikoulutus
 

Räätälöity kielikoulutus hyödyttää työnantajaa, sillä kielitaitoinen työntekijä sitoutuu työhönsä ja pystyy jatkossa tekemään monipuolisempia työtehtäviä ja etenemään urallaan. Työnantajan on mahdollista saada rahallista tukea maahanmuuttajataustaisten ja ulkomaalaisten työntekijöiden kielikoulutukseen. Kielikoulutuksen ainoa vaatimus on, että työntekijällä on oleskelulupa Suomeen.

Kulttuuritulkki

Kulttuuritulkkauksella mahdollistetaan oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut haastavissakin monikulttuurisissa työskentelyprosesseissa ja työympäristöissä. Kulttuuritulkin asiakkuuden kesto määräytyy tarpeen mukaan aina kertaluontoisesta työskentelystä pitempikestoiseen asiakkuuteen. Kulttuuritulkin työtehtäviin voi kuulua kielellinen tulkkaus ja tuki, tiedon välittäminen, palvelunohjaus ja työnohjauksellinen apu.