Oppisopimuksen uusia tuulia


Monet suomalaiset yritykset taistelevat työvoimapulan kourissa. Hoitajista, siivoojista ja myyjistä on jatkuva pula, eikä sopivia työntekijöitä tahdo löytyä mistään. Kuulostaako tutulta? Hyvän vaihtoehdon perinteiselle työnhakuilmoitukselle antaa oppisopimus!

Oppisopimus saattaa olla monille vieras asia, eikä sen toimintaperiaatteista tiedetä paljoakaan. Selveentäkseni tätä mystistä koulutusmuotoa kävin vierailulla Turun Oppisopimustoimistossa, joka solmii Turun alueelle satoja sopimuksia joka vuosi. Voimassaolevia sopimuksia on hetkellä yli kaksi tuhatta.

Viime vuosina tulleiden muutosten ansiosta nykyinen oppisopimusmalli on erittäin joustava. Työsuhteen voi solmia aina kuukauden harjoittelusta kolmen vuoden täysmittaiseen koulutukseen tai sisältää osaksi muuta koulutusta. Sopimus on myös muunneltavissa tapauskohtaisesti osapuolten tarpeiden mukaiseksi ja mahdollistaa esimerkiksi jo yrityksen palkkalistoilla olevan henkilön lisäkoulutuksen.

Työnantajalle oppisopimus tarjoaa hyvän tilaisuuden rekrytoida motivoitunut työntekijä, joka on kiinnostunut alasta ja halukas oppimaan. Työntekijä oppii myös yrityksen toimintamallit heti alusta lähtien. Oppisopimukseen sisältyy vain pieni määrä varsinaista tuntiopetusta, joten opiskelija pystyy työskentelemään käytännössä täysipäiväisenä työntekijänä muiden rinnalla. Työnantaja ei myöskään jää yksin sopimuksen kanssa, oppisopimustoimisto tukee prosessia ja maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, lisäksi TE-toimistosta on mahdollista saada palkkatukea.

Tarjolla on paljon käyttämätöntä potentiaalista työvoimaa, jota hyödynnetään aivan liian vähän. Viikoittain Turun Oppisopimustoimistossa vierailee korkeakoulutettuja ihmisiä tiedustelemassa mahdollisia työpaikkoja. Varsinkin maahanmuuttajien keskuudessa osaajien määrä on valtava ja suurimmat haasteet maahanmuuttajien työllistymisessä ovatkin kielitaito ja kulttuuriin tutustuminen. Oppisopimuksessa kielitaito ja kulttuuri tulevat kätevästi työkokemuksen ohella tarjoten myös työyhteisölle kulttuurista lisäarvoa.

Tällä hetkellä suurin osa sopimuksista tehdään innokkaiden oppilaiden aloitteesta, mutta Turun Oppisopimustoimisto toivoo potentiaalisilta työnantajilta enemmän uskallusta ja oma-aloitteisuutta työpaikkojen tarjoamiseen. Tämän hetken suurimmat työllistäjät ovat erilaiset rekrytointifirmat ja maahanmuuttajien perustamat yritykset, mutta erikoisemmillakin aloilla on kysyntää. Monet yritykset, jotka ovat kokeilleet oppisopimusta, ovat mielellään halunneet solmia uudenkin sopimuksen ja pääasiassa kokemukset ovat positiivisia. Pääkaupunkiseudulla ollaan vielä edelläkävijöitä varsinkin maahanmuuttajien palkkauksessa, mutta Turun Oppisopimuskeskus toivoo käytännön yleistyvän myös Turun seudulla lähivuosina.

Lisätietoa oppisopimuksista:

oppisopimus.turku.fi

tekoihin.fi

#vainsisältöratkaisee

Teksti: Jemina Hongell