Ammattitaito työuran perustana


Ammattitaito

Ammattitaito on jotain opittua. Joko koulutuksen kautta tai tekemällä. Ammattitaitoa on mahdollista kehittää koko työuran ajan ja usein ammattitaidon ylläpitoon vaaditaan aktiivista työskentelyä tai opiskelua myös työsuhteen aikana. Usein ulkomailla hankittu ammattitaito tai koulutus ei ole täysin verrattavissa Suomen tutkintoihin tai työelämän vaatimuksiin, joten maahanmuuttajalla saattaa olla edessään uudelleenkouluttautuminen tai alan vaihto.

Maahanmuuttaja voi parhaiten hyödyntää kotimaassa kertyneen ammattitaitonsa Suomessa parantamalla kielitaitoaan kahdella kotimaisella kielellä, täydentämällä tutkintoaan, tai verkostoitumalla listaa Varsinais-Suomen TE-toimiston palveluesimies Jari-Pekka Messula, joka on työskennellyt työhallinnossa lähes 20 vuotta. Ja jos henkilö on valmis muuttamaan maan sisällä työn perässä, ovat mahdollisuudet tietysti suuremmat.

Vaikka henkilö olisi käynyt kotimaassaan korkeakoulututkinnon, ei tutkintoa voida aina katsoa vastaavaksi Suomalaisen tutkinnon kanssa. Vastaavasti joissain tilanteissa entisiä koulutus- ja työtodistuksia ei ole saatavilla. Onko siis maahanmuuttajan mahdollista todistaa ammattitaitonsa ilman todistuksia? “Riippuu tietysti alasta ja ammatista. Palveluammateissa ja vaikkapa metallin perustehtävissä on tärkeintä usein motivaatio ja hyvä työmoraali (ja ainahan organisaatoissa voi edetä lisäkouluttautumalla ja joskus ilmankin), mutta sairaanhoitajana ja sähköasentajana ei työskentely onnistu ilman tutkintoa ja lupia”, kertoo Messula.

Samoilla linjoilla on Anna mahdollisuus -hankkeen Yusuf. Hän kertoo, että tietyissä ammateissa osaaminen on mahdollista todistaa työskentelemällä, mutta toisaalta lääkäriksi on mahdotonta pyrkiä ilman sopivaa kielitaitoa ja koulutusta, sillä jokaisella maalla on omanlaisensa sairaanhoitojärjestelmä. Yusuf myös ehdottaa, että ammattitaitoinen henkilö voidaan laittaa vastaavan alan suomalaiselle koulutuslinjalle tutustumaan ja seurataan, pysyykö hän opetuksen perässä vaikka kieli ei olisikaan tuttu. Vaikka todistus puuttuisi, ammattitaitoinen ja kokenut henkilö pääsee nopeasti kärryille.

Yusuf haluaa myös kannustaa maahanmuuttaneita henkilöitä kertomaan rehellisesti osaamistasostaan ja toiveistaan tulevaisuuden suhteen, jotta heidät osataan ohjata koulutukseen tai nykyistä koulutusta vastaavaan työpaikkaan. Yusuf mainitsee, että työharjoittelut ovat maahanmuuttajille oiva tapa ylläpitää ammattitaitoa uudessa maassa sekä luoda verkostoja ja tätä kautta päästä kiinni työelämään.

Ammattitaitoa on mahdollista kehittää jatkuvasti, eikä sitä voi päätellä ulkoisista tekijöistä. Anna siis sisällön ratkaista! #vainsisältöratkaisee

takaisin

#Töissätäälläkampanja #Ammattitaito #Sisältöratkaisee