Vaihtoehtoja palkkaamisen tueksi:

 
 
TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS

Maksutonta neuvontaa työnantajille mm. kansainväliseen työvoimaan, työperäiseen maahanmuuttoon ja työ- ja oleskelulupiin liittyvissä kysymyksissä:

COME (Helsingin seudun kauppakamari)

09 228 601 | come@helsinki.chamber.fi

 
PALVELUJA TURUSSA
YRITYKSille ja yksityishenkilöille
Turku SCIENCE PARK OY &
Turku Business Region

Turku Science Park Oy:n kansainvälistämispalvelut keskittyy yhteistyökumppanuuksien rakentamiseen suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden välille, kansainvälistymisvalmennukseen ja kansainvälistymistä tukevien rahoituslähteiden etsintään. Voit hyödyntää Turku Science Park Oy:n ohjelmia ja hankkeita, jotka usein keskittyvät kehittyviin markkinoihin ja vientiin. Yhtenä myynnin ja kumppanuuksien rakentamisen kanavana toimivat kärkialojen kansainväliset tapahtumat, etenkin messut sekä partnerointi- ja B2B-tilaisuudet.

Turku Business Regionin tavoitteena on tehdä 
Turun seudusta entistä tunnetumpi ja houkuttelevampi paikka kansainvälisille osaajille ja heidän perheilleen.  

TEMPO-HANKE

Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Varsinais-Suomen Yrittäjien Tempo-hanke neuvoo yrityksen ideoinnissa, valmentaa urapolun rakentamisessa ja tukee työnantajia rekrytoinnissa.

Tule tapaamaan meitä, jos

  • haaveilet yrityksen perustamisesta

  • sinulla on yritys ja tarvitset neuvoja

  • tarvitset työpaikan

  • haluat uuden suunnan urallesi

  • pohdit muuttoa työn perässä

 

Tempo palvelee keskiviikkoisin Osaamispisteessä osoitteessa Käsityöläiskatu 10.

KOROKE-HANKE

KOROKE-hankkeessa  vahvistetaan korkeakoulutettujen maahanmuuttajien mahdollisuuksia sijoittua työelämään koulutusta vastaaviin tehtäviin ja lisätään heidän osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on luoda  pysyviä toimintamalleja maahanmuuttajataustaisten korkeakoulutettujen neuvontaan ja ohjaukseen.

Ohjaukseen ja lyhytkursseille  voivat hakea korkeakoulutetut maahanmuuttajat ja ei-suomenkieliset korkeakouluopiskelijat. Osallistujille tarjotaan yksilöllistä täsmäkielitukea sekä eri alojen akateemista kielitaitoa tukevia ja työelämätaitoja kehittäviä kursseja.

OHJAAMO

Turun Ohjaamo on palvelupiste alle 30-vuotiaille nuorille Turun ydinkeskustassa. Ohjaamossa on tarjolla muun muassa työllistymispalveluja, henkilökohtaista neuvontaa, apua lomakkeiden täyttöön sekä tietopalveluja ja urasuunnittelua. Turun Ohjaamon palveluita saavat hyödyntää myös nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset, kuten opettajat ja urasuunnittelun sekä työnhaun työtehtävissä työskentelevät ammattilaiset. 

Työvoiman liikkuvuus
Euroopassa – Työpaikkasuomi

Työpaikkasuomi ja -ruotsi vastaa tämän päivän kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin.

 

Yrityskohtaisesti räätälöitävä kielikoulutus tarjoaa yrityksen ulkomaalaistaustaisille työntekijöille mahdollisuuden menestyä työssään suomen tai ruotsin kielellä. 

OSAAMISPISTE

Osaamispiste on osa Maahanmuuttajien osaamiskeskus -perustamishankkeen toimintaa.

 

Hankkeen tavoitteena on käynnistää turkulaisille maahanmuuttajille suunnattu palvelu, joka jatkuu Työpisteessä myös hankkeen jälkeen.

 

Osaamispiste tarjoaa: 

- omakielistä neuvontaa ainakin seuraavilla kielillä: englanti, arabia, bosnia, dari, kurdi, persia, ranska, ruotsi, somali, viro ja venäjä

- tukea työnhaun eri vaiheisiin ja työhön ohjausta

- kielellisen kuntosalin, jossa voi kehittää suomen kielen taitojaan joko valmentajan johdolla tai itsenäisesti ‐ vaikka robotin kanssa harjoitellen

- opinto‐ohjausta sekä opintoja ja opiskeluvalmiuksia tukevaa toimintaa

- tietoa suomalaisen työelämän säännöistä sekä tukea ensi askeliin työelämässä

- uudenlaisia palveluja ja toimintaa työpaikalla ja/tai työn ohella tapahtuvaan kotoutumiseen

Osaamispiste palvelee asiakkaita joka arkipäivä ilman ajanvarausta klo 8.30 - 16.00 Työpisteessä osoitteessa Käsityöläiskatu 10.

Turun kaupungin
työllisyyspalvelukeskus:
TYÖPISTE

Työpiste palvelee kaikkia turkulaisia!

Työpiste palvelee työttömiä turkulaisia monin tavoin. Tarjolla on tietoa, ohjausta, neuvontaa, valmennusta ja työpaikkoja.

 

Turun kaupungin Työpiste auttaa ja neuvoo työllistymisessä. Työpisteen tärkein tehtävä on saattaa työt ja tekijät yhteen. Palvelua saa henkilökohtaisesti puhelimitse ja kirjeitse sekä sovituissa tapaamisissa Työpisteessä. Asioida voi myös ilman ajanvarausta.

ANNA MAHDOLLISUUS

Anna Mahdollisuus on hanke, jonka tarkoituksena on konkreettisesti yhdistää nuoret maahanmuuttajatyönhakijat sekä työnantajat. Hankkeen takana on turkulainen Mohamed Yusuf, joka on onnistunut esittelemään useita potentiaalisia työntekijöitä työnantajille ja näiden suosittelujen ansiosta on luotu onnistuneita rekrytointeja. Hankkeen taustalla on ajatus verkostoitumisesta ja hyvän verkoston hyödyntämisestä työnhaussa.

MESH-HANKE

MESH tukee kansainvälisten osaajien sijoittumista suomalaisille työmarkkinoille kokeilemalla mentorointia tukimuotona. Hanke kokeilee erilaisia mentoroinnin malleja osaajien tarpeisiin. Lisäksi MESH tarjoaa verkostoja ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä osaajille, mentoreille että työnantajille.

MESH tarjoaa yrityksille mahdollisuuden osallistua kansainvälisten osaajien mentoriohjelmiin ja verkostoihin.